Disclaimer - EHBO-Vereniging St. Vincentius

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Disclaimer

  1. Deze internetsite wordt u aangeboden door EHBO-vereniging St. Vincentius.
  2. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. EHBO-vereniging St. Vincentius zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.
  3. EHBO-vereniging St. Vincentius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.EHBO-de-Kwakel.com, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.
  4. Bepaalde hyperlinks in onze site, brengen u naar sites van derden, waarbij EHBO-vereniging St. Vincentius geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
  5. Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan EHBO-vereniging St. Vincentius toestuurt (al dan niet per e-mail of andere wegen) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door EHBO-vereniging St. Vincentius vrij en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is EHBO-vereniging St. Vincentius daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Deze worden vertrouwelijk behandeld, en niet voor derden beschikbaar gesteld.
  6. Alle gegevens die u stuurt naar of via www.EHBO-De-Kwakel.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.
  7. EHBO-vereniging St. Vincentius behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EHBO-vereniging St. Vincentius. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden (mits wij daar de mogelijkheid hebben geboden) voor uw eigen persoonlijk gebruik.
  8. EHBO-vereniging St. Vincentius behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Terug naar de inhoud