Schenking Kwakel Open Air Festival - EHBO-Vereniging St. Vincentius

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Schenking Kwakel Open Air Festival

Financiën
De Kwakel, 10 december 2022
Na de coronabeperkingen was er een zeer geslaagd Kwakel Open Air Festival 2022, volgens Stichting Maandagavond Comité, die het Kwakel Open Air Festival organiseerde.

Vele lokale bands en artiesten traden op voor een zeer enthousiast Kwakels publiek omdat er eindelijk weer eens gefeest mocht worden. Vele Kwakel Open Air Vrijwilligers leidde alles in goede banen en de bezoekers gingen er flink op los met dansen en feesten.
Tijdens het hele Kwakel Open Air Festival hebben de vrijwilligers van EHBO-vereniging St. Vincentius paraat gestaan om eerste hulp te verlenen wanneer dit nodig mocht zijn.
We kennen allemaal de EHBO-vereniging omdat haar EHBO-ers bij de meeste Kwakelse evenementen belangeloos worden ingezet voor het verlenen van eerste hulp.
“Er kan altijd een beroep gedaan worden op de EHBO en dat moet beloont worden met iets tastbaars”, vindt de organisatie van het Kwakel Open Air Festival.
Stichting Maandagavond Comitéleden Arjan Plasmeijer en Ron Voorn hebben namens het Kwakel Open Air Festival, vier complete evenementen tassen (ter waarde van 1.000 euro) uitgereikt aan EHBO-Vereniging St. Vincentius. Voorzitter Richard van Zanten heeft deze evenementen tassen voor het Dorpshuis de Quakel in ontvangst mogen nemen.
EHBO-vereniging St. Vincentius bedankt het Kwakel Open Air Festival voor deze schenking.
Met deze evenementen tassen wordt het voor EHBO-vereniging St. Vincentius logistiek een stukje makkelijker om haar vrijwilligers te kunnen inzetten.
De evenementen tassen zullen de komende jaren veelvuldig te zien zijn bij de Kwakelse Evenementen en zeker op 10 Juni 2023 wanneer er weer een Kwakel Open Air Festival zal worden gehouden.
BEDANKT !!!
Terug naar de inhoud