Jubilarissen Gehuldigd

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Jubilarissen Gehuldigd

EHBO-Vereniging St. Vincentius
Gepubliceerd in Verenigingsnieuws · 10 oktober 2019
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van EHBO-vereniging St. Vincentius op 7 oktober 2019 zijn er een aantal leden door onze voorzitter in het zonnetje gezet.

Gerrie Laan,
Gerrie heeft de onderscheiding Bondskruis 2e Klasse van de Nationale Bond voor EHBO en de daarbij behorende versierselen en oorkonde mogen ontvangen samen met een boeket bloemen uit handen van onze voorzitter. Gerrie heeft deze onderscheiding gekregen omdat zij al 50 Jaar gediplomeerd lid van onze EHBO vereniging is. Dit is een zeer bijzondere gelegenheid omdat er tegenwoordig niet veel mensen al zolang lid zijn van een vrijwilligers organisatie en dan ook nog eens bij een EHBO-vereniging.

Debbie Hoogenboom,
Debbie is al 25 jaar gediplomeerd lid van onze vereniging. Zij heeft een 25 jaarsspeldje en een boeket bloemen gekregen.

Ook werd op deze bijzondere avond Miranda Beerthuizen in het zonnetje gezet. Miranda heeft het Diploma Docent Basic Life Support (BLS) behaald en ook zij kreeg een boeket bloemen.
Natuurlijk hopen wij, hen nog heel veel jaren tegen te komen tijdens onze lesavonden.


Van links naar rechts: Miranda Beerthuizen (Instructeur BLS), Gerrie Laan (50 jaar Lid), Voorzitter Richard van Zanten en Debbie Hoogenboom(25 jaar Lid)

Nogmaals: allemaal van harte gefeliciteerd

Bestuur EHBO-vereniging St. Vincentius


Terug naar de inhoud