Bestuursmededeling

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Bestuursmededeling

EHBO-Vereniging St. Vincentius
Gepubliceerd door Het Bestuur in Berichtgeving · 22 juli 2021
Beste Leden,

Na onze bestuursvergadering van 21 Juli 2021 willen wij meedelen dat er een tweetal wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen het verenigingsbestuur.

Door het overlijden van Hans is de functie materiaalbeheerder vrijgekomen en daardoor ook de vacature voor algemeen bestuurslid.
Door het her-indelen van de huidige functies en de aanmelding van een van onze leden is het bestuur nu weer op volle sterkte.

Toegetreden als algemeen bestuurslid ad interim:
Per 21 Juli 2021 is Petra Godschalk als algemeen bestuurslid a.i. tot het bestuur toegetreden.
Petra zal tot aan de Algemene Leden Vergadering de functie als Algemeen bestuurslid a.i. bekleden en mogelijk met wederzijds goedvinden zal Petra door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid bij de algemene leden vergadering. De algemene leden vergadering zal bepalen of Petra wordt aangesteld als algemeen bestuurlid.

Materiaalbeheerder:
Erwin Voorn heeft tijdens de ziekte periode van Hans de functie waargenomen van materiaalbeheerder.
Erwin heeft dit tot volle tevredenheid gedaan. Omdat dit een functie wijziging binnen het bestuur is die niet onder het dagelijks bestuur valt heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering besloten om Erwin aan te stellen als materiaalbeheerder.

Met vriendelijke groet,

Bestuur EHBO vereniging St. Vincenties


Terug naar de inhoud