Er wordt gewerkt aan een nieuw lesschema - EHBO-Vereniging St. Vincentius

EHBO-vereniging St. Vincentius

Ga naar de inhoud

Er wordt gewerkt aan een nieuw lesschema

Lesprogramma's
Beste Leden,

Als vereniging hebben wij ons te houden aan de regels die door de overheid zijn uigevaardigd.
Gezien het huidige aantal leden moeten wij een aangepast lesprogramma maken waarbij we deze regels kunnen uitvoeren en handhaven.

Het bestuur en lesteam hebben ten aanzien van deze regels en de veiligheid voor de leden besloten om pas na lockdown periode met een nieuw lesprogramma te komen. Dit lesprogramma zal anders zijn dan dat wij tot nu toe gewend waren.  
Als het programma rond is en indien wij een verantwoorde wijze hebben uitgewerkt waarop wij deze lessen kunnen geven dan zullen wij dit aan jullie meedelen.

Wat al wel duidelijk is, zijn de regels gesteld door de Nationale overheid:

Je blijft thuis als
  • je verschijnselen van covid 19 vertoont.
  • je in contact bent geweest met een door corona besmet persoon.
  • je in een rode zone gebied bent geweest en nog niet in quarnataine bent geweest.
  • je een persoon bent die in een verhoogde risico groep valt.

Tevens dien je je te houden aan de 1,5 meter afstand en de bekende hygiene maatregels te volgen.

Wij hopen spoedig jullie te kunnen informeren over het nieuwe lesprogramma.

Bestuur EHBO-vereniging St. Vincentius

Terug naar de inhoud